Contact Us

Shanghai Chang Hua Water Purification Co., Ltd.

Address: Room 205, No.485, Xingmei Road, Shanghai, China

Tel: 86-21-64103900

Fax: 86-21-64760077

Postcode: 200237

E-mail: sales@watertech.sh.cn

Official account: schw_watertech


Kemflo (Nanjing)

Address: No.19, Aitao Road, Nanjing, China

Phone: 86-25-5278 1358

Fax: 86-25-5278 1350

Postcode: 211106